Vrijwilligerswerking

Denderrust beschikt over een 50-tal vrijwilligers die zorgen voor een meerwaarde in onze dagelijkse werking.

De vrijwilligerswerking wordt geleid door de Coördinator van het Lokaal Dienstencentrum De Dendervallei, Kathy De Croock.

Onze vrijwilligers kiezen zelf aan welke activiteiten zij willen meewerken en wanneer.

Zo is onze vrijwilligerswerking onderverdeeld in verschillende groepen:

  • Cafetaria open houden
  • Meewerken aan animatieactiviteiten
  • Technische ondersteuning bieden
  • Decoratie, huiselijkheid en winkel
  • Maandblad maken en administratieve ondersteuning
  • Hulp bij de pastorale zorg
  • Hulp bij palliatieve zorg
  • Hulp bieden bij activiteiten georganiseerd door ons Lokaal Dienstencentrum  

Tijdens onze maandelijkse animatievergadering wordt er besproken welke activiteiten er in de volgende maand(en) zullen plaats vinden. Elke vrijwilliger kan dan een keuze maken waaraan en wanneer hij/zij wil meewerken.  

 Heb je zin om de vrijwilligersgroep van Woon- en Zorgcentrum Denderrust vzw aan te sterken? Klik hier voor meer info...

DENDERKLOKJE DIGITAAL

Download hier de digitale versie van ons maandblad ‘Het Denderklokje’.