Organogram


Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w. - Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w. - Algemeen Directeur

Algemeen Directeur

Dhr. Freddy Horlez

 

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w. - Directeur Facilitaire Diensten

Directeur Facilitaire Diensten

Dhr. Jürgen Eeckhout

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w. - Verantw. Residentiële Zorg

Verantw. Residentiële Zorg

Mevr. Wendy Van den Eynde

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w. - Verantw. Niet-Residentiële Zorg

Verantw. Niet-Residentiële Zorg

Mevr. Katrien Naudts

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w. - Verantw. Financiën & Admin.

Verantw. Financiën & Admin.

Dhr. Dirk Vereecke

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w. - Kwaliteitscoördinator

Kwaliteitscoördinator

Mevr. Els Hermans

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w. - Sociale Dienst

Sociale Dienst

Dhr. Steven Van Nieuwenhove

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w. - Serviceflats 't Oud Klooster

Serviceflats 't Oud Klooster

Mevr. Kelly Linthout

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w. - LDC De Dendervallei

LDC De Dendervallei

Mevr. Cécile van Merris

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w. - Directiesecretariaat, PR & Comm.

Directiesecretariaat, PR & Comm.

Mevr. Els Vermeir

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w. - Hoteldienst

Hoteldienst

Mevr. Christel Van Eetvelde

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w. - Technische Dienst - Was en Linnen - Interieurzorg

Technische Dienst - Was en Linnen - Interieurzorg

Dhr. Frank Van der Biest

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w. - Coördinerend Raadgevend Arts

Coördinerend Raadgevend Arts

Dr. S. Franssens

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w. - Preventieadviseur

Preventieadviseur

Dhr. Filip Christiaens

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w. - Afdelingshoofd De Waterlelie

Afdelingshoofd De Waterlelie

Mevr. Sandra De Gendt

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w. - Afdelingshoofd De Meander

Afdelingshoofd De Meander

Mevr. Christine Legroux

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w. - Afdelingshoofd De Waterval

Afdelingshoofd De Waterval

Mevr. Lieselot Sergooris

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w. - Afdelingshoofd 't Fonteintje - 't Rietveld

Afdelingshoofd 't Fonteintje - 't Rietveld

Mevr. Mieke De Mette

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w. - Afdelingshoofd Dagverzorgingscentra (Regenboog - Regendruppel)

Afdelingshoofd Dagverzorgingscentra (Regenboog - Regendruppel)

Mevr. Kelly Linthout

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w. - Coördinator parateam

Coördinator parateam

Mevr. Cécile van Merris