Historiek

 De zorg om de bejaarden gaat in Denderrust al 150 jaar mee:

1864

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w.

Het is de verdienste van de zusters Jozefienen van St-Kruis-Winkel dat zij de eerste bejaarden in hun klooster voor verzorging opnemen.

1923

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w.

Daartoe wordt een eerste vzw opgericht, die later de vzw Denderrust Dienstengroep (DDG) zal worden. Het klooster bestaat op heden niet meer, maar er verblijven nog steeds zusters in ons Woon- en Zorgcentrum.

1977-1979

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w.

In de loop van de tijd wordt regelmatig gebouwd en verbouwd om aan de nieuwe noden van ouderenzorg te voldoen en/of om aan nieuwe reglementering en wetgeving van de overheid tegemoet te komen. Waar nu een grote parking is tegenover het klooster, stond ooit een ‘nieuwbouw’ die in 1977 officieel in gebruik wordt genomen. Een tweede vzw, Denderrust, wordt opgericht in 1979.

1985-1990

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w.

Toen in de Vlaamse Raad het erkenningsdecreet voor rustoorden een feit werd, voldeed het toenmalige bouwwerk niet langer aan de ons opgelegde en strenge normering. Dit gaf aanleiding tot nog een bouwwerf waarvan het resultaat, tot op vandaag, nog steeds ons hoofdgebouw is. De eerste bewoners namen er hun intrek in 1990.

2001

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w.

Denderrust verandert de benaming ‘rustoord’ in ‘Woon- en Zorgcentrum Denderrust vzw’ (WZCD). Terecht, want ondertussen zijn zowel de visie op zorg als de noden sterk gewijzigd. In haar huidige structuur heeft deze vzw de basisactiviteit van het vroegere rustoord overgenomen en verder uitgebouwd. Daar waar vroeger overwegend valide en semi-valide bewoners werden opgenomen, biedt WZCD nu hoofdzakelijk plaats aan zwaar zorgbehoevenden en dementerenden, geheel in overeenstemming met de actuele noden en behoeften van residentiële ouderenzorg.

2004

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w.

 Getuige daarvan is de afdeling “’t Fonteintje” (voor 20 dementerende bewoners) en een nieuwe polyvalente zaal, “de Bron” die in oktober 2004 in gebruik wordt genomen.

2006

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w.

 Nadat de zustergemeenschap besluit het klooster te verlaten kan DDG dit gebouw verwerven. De huidige structuur van deze vzw is als een zuster-vzw van WZCD te beschouwen met een gelijklopende doelstelling maar met complementaire activiteiten binnen de zorgsector.

2008

Begin 2008 wordt een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het OCMW van Aalst: de oprichting van een lokaal dienstencentrum (LDC) ’De Dendervallei’ is vanaf 01/04/2008 een feit.

2011

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w.

 Na de grondige verbouwing van het oorspronkelijke basiskloostergebouw en de oprichting van een volledig nieuwe achterbouw stelt enerzijds DDG binnen deze gebouwen 29 serviceflats (’t Oud Klooster) ter beschikking. Anderzijds heeft WZCD nog verder haar specifieke activiteiten uitgebreid. Het project houdt, naast de bouw van ’t Oud Klooster, de bouw van 2 afdelingen voor kleinschalig wonen, een 2e  dagverzorgingscentrum en een kinderdagverblijf voor maximum 22 kinderen in. Het verbouw- en nieuwbouwproject werd beëindigd in augustus 2011.

2014

Anno 2014 kan Woon- en Zorgcentrum Denderrust een echte zorgcampus genoemd worden, met 147 kamers, waarvan 10 voor kortverblijf, 2 dagcentra, 29 assistentiewoningen, een lokaal dienstencentrum en een kinderdagverblijf.

2017

Woon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w.

Begin 2021 startten de graafwerken van het prestigieuze project '20-'24, waarbij we onze zorgcampus nog verder willen uitbouwen.