Eigen keuken

Voor onze bewoners is de maaltijd een centraal gebeuren. Bovendien vormt de maaltijd meer dan eens het onderwerp van gesprek en kan de kwaliteit van het maaltijdgebeuren een zeer grote invloed uitoefenen op het welzijn van de bewoners. De medewerkers van de keuken organiseren hierover overleg en trachten zo veel mogelijk seizoensgebonden te werken.

Op deze pagina kan u lezen hoe alles in zijn werk gaat in de keuken van Woon- en Zorgcentrum Denderrust vzw

VOOR WIE?

In de keuken van Woon- en Zorgcentrum Denderrust vzw worden maaltijden bereid voor:

 • alle bewoners;
 • de gebruikers van de DVC’s;
 • de bewoners van de serviceflats;
 • de kindjes uit het kinderdagverblijf;
 • medewerkers en bezoekers die dit wensen;
 • de nabijgelegen kleuter- en lagere school in Herdersem;
 • gepensioneerden uit de omgeving die dit wensen (meer info onder Dienstencentrum).

KEUZEMOGELIJKHEDEN VOOR ONZE BEWONERS

Op de dag van opname wordt door de diëtiste een voedingsanamnese afgenomen. Hier kan de bewoner zijn /haar voorkeuren kenbaar maken. Deze anamnese wordt verwerkt tot individuele fiches voor de verschillende maaltijden (ontbijt, middag- en avondmaal) in functie van het dieet (op doktersvoorschrift) en de naar voor gebrachte wensen. 

Nadien wordt er nog eens geëvalueerd en eventueel aangepast. Het is dan ook goed om de bewonerswens mee te delen aan de afdelingsverantwoordelijke, die het op haar beurt doorgeeft aan de dienstverantwoordelijke van de keuken. De directeur facilitaire diensten, de diëtiste en het personeel van de keuken bespreken de menu’s  (er wordt gewerkt met seizoensmenu’s), bespreken eventuele toekomstplannen, stellen nieuwe producten voor, enz…

BEREIDING VAN DE MAALTIJDEN

De bestellingen van de keuken komen binnen langs de loskade en worden na kwaliteitscontrole naar de daartoe voorziene ruimtes gebracht.

De bereiding en verdeling van alle maaltijden gebeurt in de centrale keuken. Hierbij wordt rekening gehouden met de hygiënewetgeving (FAVV). Woon- en Zorgcentrum Denderrust vzw opteerde voor het koken in koude lijn, een techniek die toelaat maaltijden gemakkelijker te distribueren en te regenereren voor het opdienen. De keuken bestaat uit vijf compartimenten:

 • de ontpakkingskeuken;
 • de warme keuken (productiekeuken);
 • de broodkeuken;
 • de distributieruimte;
 • de portioneerkeuken

In de distributieruimte staat een distributieband klaar met dienbladen en bestekken. Per bewoner wordt zowel de brood- als de warme maaltijd individueel op een dienblad klaargemaakt en in de maaltijdwagens met een warm en koud gedeelte geplaatst volgens kamernummer. De warme maaltijden worden in deze wagens opgewarmd volgens de voorschriften van het koken in koude lijn. De wagens worden op het gepaste tijdstip door de medewerkers van de keuken naar de afdelingen gebracht. 

 Keer terug naar het overzicht