Pastorale Zorg

 

... is een bijzondere vorm van zorg;

... is gericht op de hele mens;

… is professionele zorg aan mensen op verschillende terreinen: zingevingvragen, geloofsbeleving, zorgen,…;

… is zorg in nauw overleg met andere zorgverleners;

... draait niet alleen rond patiënten/bewoners, maar ook rond hun familieleden en de andere zorgverleners, die ook met vragen worstelen;

... is gericht op helen, ondersteunen, leiding geven en het helpen bij verzoening;

... wil mensen sterken in hun eigen kracht;

... gaat ook om het verzorgen van rituelen, zowel bij vreugdevolle als in moeilijke momenten;

... gaat voor de humaniteit van de voorziening wijzen op pijnpunten in de zorg van de voorziening vanuit de totaalzorg voor elke mens;

... is ingebed in de structuur van de voorziening;

... een gezicht geven aan de zorgvisie van de voorziening, zorgen voor een spirituele dimensie in de zorg die gedragen wordt door elke werknemer.Keer terug naar het overzicht