Transferbeleid

De noodzaak om aan preventie te doen wordt steeds belangrijker als je hoort dat uit onderzoeken blijkt dat 75% van onze bevolking vroeg of laat wel eens met rugklachten te maken krijgt. De grootste oorzaak van rugpijnen komt voort uit slechte houdingen en het verkeerd gebruik van onze rug. In de verzorgende / verplegende sector is dit zeker een “ hot item “. Het is dan ook van groot belang dat onze visie tot het uitbouwen van een minimum tilstrategie door eenieder wordt opgevolgd. Wij wensen dat onze bewoners op een zo comfortabel mogelijke manier verplaatst worden. Maar ook ons personeel moet zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. Hiervoor gaan we uit van een optimaal gebruik van hulpmiddelen en het correct uitvoeren van de aangeleerde transfertechnieken. Onze Werkgroep ActinPas transfer zorgt samen met de vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen voor een adequate opvolging hiervan. Jaarlijks worden de personeelsleden bijgeschoold door de firma ERGOTEAM die hen de basishoudingen en basisbewegingen aanleren. Daarnaast wordt ieder jaar een doe – dag georganiseerd op de verschillende afdelingen. Op die manier hebben de personeelsleden de mogelijkheid om de transfertechnieken even op te frissen en uit te oefenen op onze bewoners of op collega’s. Zo kan er gestreefd worden naar een uniforme manier van werken waar eenieder baat bij heeft !Keer terug naar het overzicht