Werking met referentiepersonen

REFERENTIEPERSOON DEMENTIE
We streven ernaar om onze bewoners met dementie op een zorgzame, geduldig, begrijpende en belevingsgerichte wijze te benaderen vanuit hun individuele noden en leefwereld, en dit op fysisch, psychisch, sociaal en spiritueel vlak.

Dit vraagt van de medewerkers en de vrijwilligers de juiste attitude en ingesteldheid, met bijzondere aandacht voor de individuele noden van de bewoner en familie. We willen een professioneel, creatief, respectvol en warm zorgaanbod nastreven waarbij de afdelingen een ontmoetingsplaats voor bewoners, vrienden, familie, zorgverleners en vrijwilligers zijn. Essentieel hierbij is een veilige en gestructureerde omgeving waarbij privacy, sfeer en huiselijkheid van groot belang zijn.

M.b.t. de bewoners:

  • De eigenheid van de bewoner met dementie respecteren, binnenin de fase van zijn dementie, levensgeschiedenis en leefwereld.
  • Emancipatorische benadering van de bewoner.

M.b.t. de familie van de bewoners:

  • Op een open manier betrekken bij de zorg.
  • Steeds in onderling overleg, waarbij rekening gehouden wordt met de draagkracht van de bewoner, de familie en het team.
  • Hierbij is de familie steeds partner in de zorg.

REFERENTIEPERSOON WONDZORG
Onze referentiepersonen wondzorg blijven via een aantal bijscholingen op de hoogte van de laatste nieuwe technieken inzake wondzorg.
Hierbij wordt niet alleen gefocust op de onderscheiden soorten zalven en verbanden die wondzorg ondersteunen, maar ook op de doorgave van deze informatie aan de collega’s.  
De behandeling van de wonde is verbonden aan een protocol dat zich baseert op de kleur, het wondvocht en de diepte van de wonde. Dit protocol wordt opgenomen in een individuele wondzorgfiche die voor elke bewoner wordt opgesteld en deel uitmaakt van het zorgplan dat voor elke bewoner wordt opgesteld.

REFERENTIEPERSOON PALLIATIEVE ZORG
Palliatieve referente personen zijn verpleegkundigen die een extra opleiding hebben gevolgd omtrent palliatieve zorg. De palliateve referenten werken overkoepelend voor het ganse WZC Denderrust. Ze zijn het aanspreekpunt voor bewoners, familieleden, collega’s, artsen, … Ze werken aan een goede palliatieve zorgcultuur in Denderrust.
We schenken heel wat aandacht aan pijn-symptoomcontrole en het comfort van de bewoner om zo de kwaliteit van het leven van de bewoner, maar ook van de familie, te verbeteren.
We willen ruimte scheppen voor het uiten van gevoelens van angst, verdriet, machteloosheid. De bewoner en zijn familie krijgen ruimte om het einde van hun leven op een eigen, persoonlijke wijze te beleven.
Onze referenten hechten ook belang aan het rouwproces voor bewoners, familie, medebewoners, medewerkers en zorg voor verzorgenden.

REFERENTIEPERSOON DIABETES
Dit is een verpleegkundige die een extra opleiding volgde en op deze manier de nodige competenties heeft om binnen onze zorgstelling mee te bouwen aan een kwalitatieve diabeteszorg gaande van voet-, oog- en gewrichtspijnen tot de rol van voeding en beweging. Door multidisciplinair overleg zal men de bewoner op de hoogte houden van allerhande vernieuwingen en evoluties.

LEIFNURSES
Als verpleegkundige sta je dichter bij de bewoner,word je meer geconfronteerd met lijden, praat je meer met de bewoners omtrent het levenseinde dan de arts, familie.
Daarom het belang van leifnurses.
Leifnurses hebben een speciale cursus gevolgd omtrent beslissingen rond het levenseinde. Ze zijn vertrouwd met palliatieve zorg, patiëntenrechten, euthanasie wetgeving. Ze staan bewoners, familie, collega-verpleegkundigen, artsen, … bij met advies. Samen helpen we onze bewoners hun laatste levensfase zo leefbaar mogelijk te houden. Het gaat om een waardig levenseinde, met respect voor de wil van de bewoner.
Een vraag voor een zelfgekozen levenseinde wordt beantwoord met respect van de geldende wettelijke voorwaarden.

 Keer terug naar het overzicht