Palliatieve zorg

 • Meer dan stervensbegeleiding;
 • Totaalzorg waarbij de bewoner centraal staat;
 • Maar waar ook voldoende en gepaste aandacht gaat naar de familie, naasten, medebewoners en onze eigen hulpverleners.
 
REALISEERT ZICH IN:
 • Het aanbieden van een goed georganiseerde zorg,
 • met respect voor elke betrokkene en aandacht voor kwaliteit van het leven tot het einde toe,
 • op een professionele manier.
 • Met als wegwijzers de persoonlijke noden en behoeften van de bewoner en zijn familie.
 
NAAR DE FAMILIE TOE:
 • Zoveel mogelijk betrekken en uitnodigen om actief mee zorg te dragen;
 • Hen ondersteunen door te luisteren, eerlijke informatie te geven en hun vragen te beantwoorden;
 • Hen de tijd te geven om met deze veranderde situatie en het naderende afscheid om te gaan.
 
NAAR DE BEWONER TOE:
 • In overleg met de betrokken bewoner en zijn naaste familie het stervensproces niet verlengen door medische behandelingen of ziekenhuisopname indien deze de levenskwaliteit van de bewoner niet meer kunnen verbeteren;
 • Aandacht laten uitgaan naar pijn- en symptoomcontrole en het comfort van de bewoner;
 • Ruimte scheppen voor het uiten van gevoelens van angst, verdriet, machteloosheid, ...
 
Het is niet onze ambitie dagen toe te voegen aan het leven, maar wel leven aan de dagen. De zorg voor onze palliatieve bewoner, met zijn fysische, psychosociale en spirituele noden, staat centraal. 


Keer terug naar het overzicht