Zorgfilosofie

WZC Denderrust vzw wil een vraaggestuurde, kwalitatieve woonzorg op maat aanbieden.

Wij willen een belangrijke bijdrage leveren tot het verhogen van de levenskwaliteit van onze bewoners en gebruikers.
Dit realiseren we op een vraaggestuurde wijze. 

Lees hieronder hoe deze "kwalitatieve woonzorg op maat" gegarandeerd wordt. 

 

Het levensverhaal van mensen is een verhaal dat geboorte en dood aaneenrijgt, het vertelt van zich hechten en loslaten, van groeien en afsterven, van geluk en verdriet.

Dit verhaal mag iedere bewoner en betrokkene op zijn eigen ritme bij ons afronden

Lees meer

Deze medewerkers hebben extra kennis verworven in een bepaald deelgebied, zowel op praktisch als op theoretisch vlak. Zij zorgen ervoor dat nieuwe informatie doorgegeven wordt aan de collega’s, die steeds een beroep kunnen doen op hen. Zij zijn als het ware de ‘specialisten’ in een welomlijnd aspect van de zorg. Zij zullen hun verworven kennis optimaal benutten om iedereen de best mogelijke zorgen te bieden. 

Lees meer

Wij wensen dat onze bewoners op een zo comfortabel mogelijke manier verplaatst worden. Maar ook ons personeel moet zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. Hiervoor gaan we uit van een optimaal gebruik van hulpmiddelen en het correct uitvoeren van de aangeleerde transfertechnieken.

Lees meer

Pastorale zorg kan beschreven worden als een luisterend oor, een hand om vast te nemen, een aanwezigheid, het aanbieden van vieringen, gebed- en rouwmomenten...

Dit niet enkel voor de bewoners, maar tevens voor familieleden en personeelsleden.

 

Lees meer

Voor onze bewoners is de maaltijd een centraal gebeuren. Bovendien vormt de maaltijd meer dan eens het onderwerp van gesprek en kan de kwaliteit van het maaltijdgebeuren een zeer grote invloed uitoefenen op het welzijn van de bewoners. De medewerkers van de keuken organiseren hierover overleg en trachten zo veel mogelijk seizoensgebonden te werken.

Op deze pagina kan u lezen hoe alles in zijn werk gaat in de keuken van Woon- en Zorgcentrum Denderrust vzw

 

Lees meer

Eén van de troeven van Woon- en Zorgcentrum Denderrust vzw is de aanwezigheid van een eigen wasserij voor het wassen van het bedlinnen, personeelskledij en de persoonlijke kledij van de de bewoners.

Lees meer

In Denderrust streeft men naar kwaliteitsvolle zorg op de verschillende levensdomeinen en volgens de verschillende behoeften van onze bewoners.

Lees meer