Onze vacatures

Psychologisch begeleider

Functieomschrijving

Als lid van een multidisciplinair team verstrekt hij/zij kwalitatief hoogstaande en optimale dienstverlening. Daarnaast staat hij/zij in voor het deskundige uitvoeren van uw taken als psycholoog, respecteert hierbij de rechten van de gebruiker en oefent het beroep uit volgens de algemeen geldenede waarden en normen eigen aan dit beroep.

Staat in voor de dienstverlening naar bewoners met dementie en hun entourage en de gebruikersraden. Geeft leiding aan diverse werkgroepen. Doordat er steeds meer psychogeriatrische bewoners aanwezig zijn, zal er veel van de tijd ook gaan naar het adviseren van de teams, gedragsobservatie en helpen zoeken naar de meest geschikte aanpak bij bepaalde ziektebeelden (Korsakov-dementie, psychosen, bipolaire stoornissen,…)

Staat in voor de gesprekken (bewoner/familie/mantelzorger) waarmee men zicht krijgt op het levensverhaal en dagelijks functioneren zodat men tegemoet kan komen aan de noden, wensen en behoeften van de bewoner en diens familie. Gesprek aangaan bij kantelmomenten zoals na ziekenhuisopname of een ingrijpende verandering in de toestand van de bewoner. Naast deze geplande gesprekken kan men ook beroep doen op de psycholoog voor een individuele begeleiding.

Profiel

Master in de psychologie

Bachelor in de toegepaste psychologie

Ervaring in de psychogeriatrie is een pluspunt

Voltijdse of deeltijdse tewerkstelling

Competenties

Je bent bewonersgericht en werkt graag met ouderen.

Je kan samenwerken en functioneert goed binnen een multidisciplinair team.

Je hebt zin voor verantwoordelijkheid.

Je kan zelfstandig werken.

Je hebt een grote luisterbereidheid.

Je werkt probleemoplossend

Je kan complexe onderwerpen in voor iedereen begrijpelijke en eenvoudige termen weergeven

Aanbod

Bediendencontract van onbepaalde duur – 4/5de bespreekbaar

IFIC-Barema

Maaltijdcheques van €6,5 na 6 maand

Maaltijden aan voordelige prijs voor personeelsleden

Fietsvergoeding of tussenkomst woon/werkverkeer

Regelmatig aanbod (bij)scholing

Teambuildingbudget

Solliciteer nu

Geen bestand(en) geselecteerd Kies een bestand