Onze vacatures

ICT-COÖRDINATOR (M/V) - Voltijds

Functieomschrijving

Je staat in voor diverse informatiseringsprojecten ter ondersteuning van de bedrijfs- en zorgprocessen binnen de zorgcampus.

Je doet analyse van de functionele behoeften binnen deze processen en van softwareproblemen zowel van de eigen ontwikkelde software als de software van leveranciers.

Je waakt over de goede werking van de integraties en applicaties, coördineert de ICT-projecten en zorgt voor de overdracht naar collega’s zodat zij de operationele werking kunnen garanderen.

Je staat in voor het installeren, configureren en onderhouden van integraties en eigen ontwikkelingen binnen het woonzorgcentrum, dit in nauwe samenwerking met onze interne gebruikers. Zo wordt bv. een project opgestart om zorg- en medicatieregistratie aan bed van de bewoner mogelijk te maken m.b.v. iPads.

Je verleent support omtrent de IT-infrastructuur (hardware en software).

Je staat onder de leiding van en rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur.

Je bent bereid tot permanente vorming en bijscholing. Je volgt de bijscholingsnoden op en maakt een jaarlijks vormingsprogramma op voor de medewerkers. Je hebt een open, eerlijke en constructieve houding t.o.v. alle medewerkers, directie, bestuursleden, vrijwilligers, bewoners en familie.

Je woont periodiek diverse vergaderingen bij, zowel interne als externe, en volgt de gemaakte afspraken op.

Je bent en blijft op de hoogte van de evoluties in de sector en bekijkt toepasbaarheid en overdraagbaarheid/implementatie in de praktijk.

Gebruikte programma’s Geracc.net, ERA-SDP, Exact, Prezo en MS-programma’s.

Profiel

In het bezit van een Master informatica of gelijkgesteld door ervaring

Relevante eerste ervaring in een soortgelijke functie

Ervaring in de zorgsector is een meerwaarde

Stressbestendig en resultaatgericht

Deelt de visie van de zorgcampus, gestoeld op een engagement voor humane hulp- en dienstverlening en interdisciplinaire samenwerking

Dagelijkse inzet voor het intern & extern ‘cliënteel’ (bewoners, medewerkers, gebruikers en familieleden) vanuit sterke sociale

Gedrevenheid en klantgerichte attitude

Vlotte teamspeler die efficiënt werk kan organiseren en delegeren

Houdt ervan nauwgezet en punctueel te werken 

Competenties

Zelfstandigheid: in staat zijn naast het pure programmatiewerk, een software architectuur op te zetten, uit te tekenen en te documenteren

Strategisch denkvermogen: strategisch denken en meegaan in de flow van verandering

Organisatievermogen: voldoende hands-on-attitude, gestructureerd en methodisch tewerk gaan in het uitvoeren van taken

Analytisch vermogen: beschikken over een sterk analytisch vermogen en over een zeer goede kennis van softwareontwikkeling

Communicatie: sterke mondelinge en schriftelijke communicatie, spontaan overleggen met collega’s en instaan voor een heldere rapportage aan de bestuursorganen

Kennis van het elektronisch patiëntendossier strekt tot voordeel.

Aanbod

Wij bieden een uitdagende voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur in een zorgcampus in volle expansie.

U komt terecht in een dynamische bedrijfscultuur waar het ontplooien van uw talenten wordt aangemoedigd en waar u mag meesturen en meedenken aan de optimalisatie van onze dienstverlening. We bieden een marktconforme verloning, afgestemd op de verantwoordelijkheden binnen de functie en uw ervaring, aangevuld met extralegale voordelen en een regelmatig aanbod tot (bij)scholing

Solliciteer nu

Geen bestand(en) geselecteerd Kies een bestand