Zorgcampus

Woon- en Zorgcentrum Denderrust vzw is sinds 2011 uitgebouwd tot een echte zorgcampus. Zo bieden we een thuis aan 137 residentiële bewoners en 10 bewoners voor een kortverblijf. In onze dagverzorgingscentra komen dagelijks 36 mensen op bezoek.  Bovendien bieden we ook onderdak aan 29 mensen in onze assistentiewoningen. In samenwerking met het OCMW van Aalst runnen we een Lokaal Dienstencentrum. Samen met 150 gemotiveerde medewerkers en een 50-tal enthousiaste vrijwilligers proberen we dit huis om te toveren tot een echte thuis!  

"Een magneetinstelling voor alle zorgvragen over gezondheid en ouder worden."

Waarden

“Streven naar de beste zorgkwaliteit voor elke bejaarde”

 Hierbij houden we rekening met ieders mate van zorgafhankelijkheid, en dit binnen het geheel van ons zorgaanbod.

“Respect en eerbied voor de persoonlijke levensvisie van elke bewoner”

 Wij begeleiden elke bewoner of gebruiker tot en met de laatste levensfase, waardig, deskundig en integraal, met aandacht voor ieders levensverhaal en met respect zijn of haar fysische, psychische, sociale, morele en spirituele noden en verwachtingen, ook als palliatieve zorg aangewezen is.

Wij bieden warme zorg aan elkeen, ongeacht zijn of haar filosofisch-religieuse overtuiging en sociale achtergrond. Vanuit onze christelijke oorsprong, inspiratie en waardebeleving geven wij vorm aan een zorgverstrekking die begeestering en gedrevenheid wil uitstralen.

“Aandacht voor alle medewerkers”

 Wij streven naar een stimulerende werkomgeving waarin van elke medewerker een animatieve en betrokken basishouding wordt verwacht, in het besef dat de bewoner en gebruiker bij ons verblijft voor meer dan verzorging en verpleging alleen.

“De beschikbare middelen efficiënt aanwenden”

 Wij beogen geen winstbejag maar voeren wel een gezond financieel beleid, omdat wij beseffen dat dit een belangrijk onderdeel is in het beheer van de organisatie en een essentiële voorwaarde om blijvend te voldoen aan de evoluerende kwaliteitsnormen.

Wij blijven innoveren en onze kwaliteit verbeteren. Wij willen immers ook de ouderen van morgen efficiënt, eigentijds en gastvrij kunnen onthalen.

“Mee vorm geven aan een positief beeld van de ouderensector…”

 … door kwaliteit en expertise in de zorg voor de kwetsbare ouderen te implementeren. Als magneetinstelling realiseren wij dit project in een oprechte, open en warme samenwerking met alle welzijns- en dienstverlenende actoren uit de regio, ook aanvullend met de ouderenzorg buitenshuis, de onderwijsinstellingen en de toezichthoudende overheden.

“Een open huis zijn”

 Wij bouwen voortdurend aan een kwalitatief hoogstaand, huiselijk en open verblijf, in nauwe verbondenheid met elke bewoner of gebruiker, hun familie, vrijwilligers, personeel, stagiairs en studenten. Hun inspraak is belangrijk voor ons.